Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

Secciones
Servicios

Conferencia Política - Propuestas para el Cambio

Sincroniza tu Agenda con la del PSOE

Ir a Tu Tienda PSOE

18/08/16 -

Carta oberta al Sr. Mariano Rajoy

A/A Senyor Mariano Rajoy: El passat 4 de juliol la Comissió Executiva Municipal va aprovar per unanimitat una resolució que elevarem als nostres Òrgans superiors en la que vam deixar meridianament clara la nostra postura respecte al paper que ha de jugar el PSOE pel que fa a la formació d'un nou govern de la nació i no és altra que la de deixar que ho intente el PP amb les formacions ideològicament més pròximes, però que en tot cas no serà amb els vots dels nostres diputats i que en última instància qualsevol decisió referent a això sigue consultada a les bases.
18/08/16

A/A Senyor Mariano Rajoy:

El passat 4 de juliol la Comissió Executiva Municipal va aprovar per unanimitat una resolució que elevarem als nostres Òrgans superiors en la que vam deixar meridianament clara la nostra postura respecte al paper que ha de jugar el PSOE pel que fa a la formació d'un nou govern de la nació i no és altra que la de deixar que ho intente el PP amb les formacions ideològicament més pròximes, però que en tot cas no serà amb els vots dels nostres diputats i que en última instància qualsevol decisió referent a això sigue consultada a les bases.

Amb posterioritat, el 15 de juliol es va celebrar l'Assemblea Ordinària de la nostra Agrupació i entre d'altres, hi va haver un prec per part d'una companya en el sentit d'aprovar, com així es va fer per assentiment de tots i totes les presents, un document en el qual s'instava a la Comissió Executiva Federal al fet que adoptés la postura indicada en la resolució del dia 4 i més que en el cas de no assolir la investidura el candidat del PP, fos el PSOE qui intentés la formació d'un nou govern mitjançant l'enteniment amb les forces d'esquerres.

Arribats a aquest punt, 52 dies després de les eleccions, i després d'escoltar avui al president en funcions i cap de llista del PP, en la meva condició de Secretari General del PSPV-PSOE de Castelló de la Plana, he de manifestar el següent:

El Sr. Rajoy és l'expressió més genuïna d'allò que en el passat segle XIX, (si XIX) va venir a denominar LA CARCUNDA, doncs ens ha recordat i posat de manifest que sí que està disposat a formar govern, però amb la descarada pretensió que sigua sense Oposició política al Parlament. Així de clar. En un exercici de filibusterisme polític ens ha recordat que la seva proposta després del 20D i el 26J és la mateixa: Govern de gran coalició per assegurar-se un mandat sense oposició possible per seguir desmantellant l'Estat del Benestar (si és que alguna cosa queda d'això després del quadrienni més negre en la història recent d'Espanya pel que fa a retallades socials). A més de tenir segrestat al poder legislatiu des de la seva dissolució la tardor passada negant-se a sotmetre a qualsevol sessió de control, pretén "instaurar" un nou règim; el de la Gran Coalició com si amb això estiguéssem fora de perill de qualsevol mal que ens pugue venir en un futur immediat. Pretén tractar els espanyols i espanyoles com a súbdits i no com a ciutadans.

Es presenta davant l'opinió pública amb una actitud xulesca, gairebé busca-raons diria jo, i ens recorda que ell és l'única opció possible. No hi ha altra, altrament ens veiem abocats a noves eleccions i, evidentment, l'únic responsable (als ulls de la Divina Providència) és el PSOE i el seu secretari general.

Doncs no senyor Rajoy, no senyor, responsable del qual és vostè per ser la persona que el desembre passat estava obligat a respondre davant la nació per ser la llista més votada. Responsable és vostè ara mateix per evident motiu. Responsable és vostè per ser incapaç de teixir ponts entre les altres forces polítiques pel seu “dontancredisme” polític mentre va gaudir d'una majoria absoluta al Congrés que li va permetre totes les "presses legislatives" durant la passada legislatura. Responsable és vostè perquè aquesta situació l'han provocat vostès del PP per no abstenir-se en les sessions d'Investidura del març passat doncs en una floreta d'allò més hipòcrita demana ara una cosa que no va ser capaç de fer quan li tocava.

I ara, pretén traslladar la seva intransferible responsabilitat als altres? Vagi-se'n senyor Rajoy i porte’s amb si a tots els presumptes corruptes que nien en la seva organització política, no sense abans enfrontar-se a una sessió d'investidura com li ha encarregat el monarca. Faci-ho per dignitat política senyor Rajoy.

Postdata: No albergue cap esperança de que aquell que va dir allò de "els filets de plastilina", del "sigues fort Luís", del "Paco (Camps) jo estaré sempre al teu costat", del "Fabra (Carlos) és un ciutadà exemplar", del" tenim una gran nació i sobretot tenim espanyols", o del "hem de fabricar màquines que ens permeten seguir fabricant màquines perquè el que no farà mai la màquina és fabricar màquines" tingue la suficient dignitat per afrontar la seva responsabilitat.

------------------

A/A Señor Mariano Rajoy:

El pasado 4 de julio la Comisión Ejecutiva Municipal aprobó por unanimidad una resolución que elevamos a nuestros Órganos superiores en la que dejamos meridianamente clara nuestra postura respecto al papel que debe jugar el PSOE en lo referente a la formación de un nuevo gobierno de la nación y no es otra que la de dejar que lo intente el PP con las formaciones ideológicamente más próximas, pero que en todo caso no será con los votos de nuestros diputados y que en última instancia cualquier decisión al respecto sea consultada a las bases.

Con posterioridad, el 15 de julio se celebró la Asamblea Ordinaria de nuestra Agrupación y entre otros, hubo un ruego por parte de una compañera en el sentido de aprobar, como así se hizo por asentimiento de todos y todas las presentes, un documento en el que se instaba a la Comisión Ejecutiva Federal a que adoptara la postura indicada en la resolución del día 4 y además que en el caso de no alcanzar la investidura el candidato del PP, fuera el PSOE quien intentara la formación de un nuevo gobierno mediante el entendimiento con las fuerzas de izquierdas.

Llegados a este punto, 52 días después de las elecciones, y tras escuchar hoy al Presidente en funciones y cabeza de lista del PP, en mi condición de Secretario General del PSPV-PSOE de Castellón de la Plana, he de manifestar lo siguiente:

El Sr. Rajoy es la expresión más genuina de aquello que en el pasado siglo XIX, (si XIX) vino en denominarse LA CARCUNDA pues nos ha recordado y puesto de manifiesto que sí está dispuesto a formar gobierno, pero con la descarada pretensión de que sea sin Oposición política en el Parlamento. Así de claro. En un ejercicio de filibusterismo político nos ha recordado que su propuesta tras el 20D y el 26J es la misma: Gobierno de gran coalición para asegurarse un mandato sin oposición posible para seguir desmantelando el Estado del Bienestar (si es que algo queda de ello tras el cuatrienio más negro en la historia reciente de España en cuanto a recortes sociales). Además de tener secuestrado al poder Legislativo desde su disolución el pasado otoño negándose a someterse a cualquier sesión de control, pretende “instaurar” un nuevo régimen; el de la Gran Coalición como si con ello estuviéramos a salvo de cualquier mal que nos pueda venir en un futuro inmediato. Pretende tratar a los españoles y españolas como súbditos y no como ciudadanos.

Se presenta ante la opinión pública con una actitud chulesca, casi pendenciera diría yo, y nos recuerda que él es la única opción posible. No hay otra, de lo contrario nos vemos abocados a nuevas elecciones y, evidentemente, el único responsable (a los ojos de la Divina Providencia) es el PSOE y su Secretario General.

Pues no señor Rajoy, no señor, responsable es usted por ser la persona que en diciembre pasado estaba obligado a responder ante la nación por ser la lista más votada. Responsable es usted ahora mismo por evidente motivo. Responsable es usted por ser incapaz de tejer puentes entre las demás fuerzas políticas por su dontancredismo político mientras disfrutó de una mayoría absoluta en el Congreso que le permitió todas las “tropelías legislativas” durante la pasada legislatura. Responsable es usted porque esta situación la han provocado  ustedes del PP por no abstenerse en las sesiones de Investidura del pasado marzo pues en un requiebro de lo más hipócrita pide ahora algo que no fue capaz de hacer cuando le tocaba.

Y ahora, ¿pretende trasladar su intransferible  responsabilidad a otros? Váyase señor Rajoy y llévese consigo a todos los presuntos corruptos que anidan en su organización política, no sin antes enfrentarse a una sesión de investidura como le ha encargado el monarca. Hágalo por dignidad política señor Rajoy.

Postdata: No albergo esperanza alguna de que aquél que dijo lo de “los hilillos de plastilina”, del “sé fuerte Luís”, del “Paco (Camps) yo estaré siempre a tu lado”, del “Fabra (Carlos) es un ciudadano ejemplar”, del “Tenemos una gran nación y sobre todo tenemos españoles”, o del “Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas" tenga la suficiente dignidad para afrontar su responsabilidad.


 • jpg
 • jpg
 • jpg
barrafooter

w3cPSOE - CEF © Ferraz, 70. Madrid. Tel. 91 582 04 44 infopsoe@psoe.es
AVISO LEGAL Optimizado a 1024 x 800 píxeles | Mapa Web | Contacto

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google+
 • Youtube
 • Flickr
 • RedBlog
 • VoluntariosRed
 • RSS
 • SoundCloud