Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

AJUDES SECTOR DE L'AGRUCULTURA

Rallo defensa el suport del govern de Pedro Sánchez a l'agricultura i ramaderia amb la mobilització de 362 milions a través del pla de resposta a la guerra

El senador per Castelló destaca la importància d'aquestos dos sectors, "que sustenten a milers de famílies a la província de Castelló"

El senador del PSPV-PSOE per Castelló, Artemi Rallo, ha defensat el suport del govern de Pedro Sánchez a l'agricultura i ramaderia amb la mobilització de 362 milions d'euros a través del Pla de Xoc de Resposta a la Guerra que ha sigut aprovat en el Consell de Ministres per a repartir de forma justa els efectes de la guerra i preservar al màxim la senda de creiximent i creació de llocs de treball ja iniciada.

Rallo ha assenyalat la importància d'aquestos dos sectors, "que sustenten a milers de famílies a la província de Castelló", i per la qual cosa "el compromís del partit socialista per la seua sostenibilitat és reial i inequívoc". "Amb aquest pla de xoc, es posaran en marxa un conjunt de mesures que serviran per a protegir els sectors i la ciutadania. El full de ruta per a les i els socialistes és clar: rescatar a les persones. Ho hem demostrat en la gestió de la pandèmia i ho seguirem fent ara", ha afegit.

El senador destaca que esta mesura "ajudarà al manteniment i el futur de l'activitat agrària i ramadera en el nostre medi rural, puntals molt importants de l'economia de la província i elements imprescindibles per a mantindre vius els nostres pobles". A més, Rallo apunta que el pla de xoc també servirà per a atenuar l'impacte de la crisi sobre les famílies i les empreses amb 16.000 milions d'euros en ajudes: 6.000 milions d'euros en ajudes directes i rebaixes d'impostos, i 10.000 milions en crèdits ICO.

 


 

Rallo defiende el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez a la agricultura y ganadería con la movilización de 362 millones a través del plan de respuesta a la guerra

El senador por Castelló destaca la importancia de estos dos sectores, "que sustentan a miles de familias en la provincia de Castelló"

El senador del PSPV-PSOE por Castelló, Artemi Rallo, ha defendido el apoyo del gobierno de Pedro Sánchez a la agricultura y ganadería con la movilización de 362 millones de euros a través del Plan de Choque de Respuesta a la Guerra que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras para repartir de forma justa los efectos de la guerra y preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de puestos de trabajo ya iniciada.

Rallo ha señalado la importancia de estos dos sectores, "que sustentan a miles de familias en la provincia de Castelló", y por lo que "el compromiso del partido socialista por su sostenibilidad es real e inequívoco". "Con este plan de choque, se pondrán en marcha un conjunto de medidas que servirán para proteger los sectores y la ciudadanía. La hoja de ruta para las y los socialistas está clara: rescatar a las personas. Lo hemos demostrado en la gestión de la pandemia y lo seguiremos haciendo ahora", ha añadido.

El senador destaca que esta medida "ayudará al mantenimiento y el futuro de la actividad agraria y ganadera en nuestro medio rural, puntales muy importantes de la economía de la provincia y elementos imprescindibles para mantener vivos nuestros pueblos". Además, Rallo apunta que el plan de choque también servirá para atenuar el impacto de la crisis sobre las familias y las empresas con 16.000 millones de euros en ayudas: 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos, y 10.000 millones en créditos ICO.

31/03/22