Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

ABOLICIÓ DE LA PROSTITUCIÓ

Susana Ros afirma que el partit socialista és "abolicionista" i que "aquesta hauria de ser la legislatura que posara fi a la prostitució"

La diputada socialista per Castelló i portaveu adjunta en el Congrés participa en la jornada 'Cap a una llei abolicionista de la prostitució: una proposta des de l'activisme global'

La diputada socialista per Castelló en el Congrés i portaveu adjunta del grup parlamentari socialista, Susana Ros, ha participat en la jornada 'Cap a una llei abolicionista de la prostitució: una proposta des de l'activisme global' que s'ha celebrat en el Congrés on ha afirmat que el partit socialista és "abolicionista" i que "aquesta hauria de ser la legislatura que posara fi al tràfic i a la prostitució". "Sense prostitució, no hi ha tracta", ha afegit. Precisament el 40 Congrés ha servit per a mostrar la posició abolicionista de la prostitució del PSOE en haver recollit el compromís del partit d'impulsar una llei integral.

Ros ha defensat la necessitat d'impulsar aquesta llei "contra el tràfic d'éssers humans i la prostitució i perseguir el delicte, eliminar la publicitat sexual, penalitzar al client i conscienciar a la societat que aquest és un mercat il·lícit i una forma d'esclavitud". "Els homes que consumeixen prostitució són tan repugnants com els proxenetes i també són culpables de l'explotació de les dones i xiquetes. No són dones i xiquetes prostitutes, són dones i xiquetes prostituïdes", ha afegit.

La diputada socialista ha afegit que "ja n'hi ha prou de dir que la prostitució és la professió més antiga del món, també ho era l'esclavitud i es va abolir". Cal assenyalar que la jornada també ha comptat amb la presència de la diputada i presidenta de la Comissió d'Igualtat del Congrés, la socialista Carmen Calvo, i han sigut organitzades pel Grup Parlamentari Socialista, l'Escola Abolicionista Internacional i la Coalició per l'Abolició de la Prostitució (CAP Intl.).

 


 

Susana Ros afirma que el partido socialista es “abolicionista” y que “esta debería ser la legislatura que pusiera fin a la prostitución”

La diputada socialista por Castelló y portavoz adjunta en el Congreso participa en la jornada ‘Hacia una ley abolicionista de la prostitución: una propuesta desde el activismo global’

La diputada socialista por Castelló en el Congreso y portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, Susana Ros, ha participado en la jornada ‘Hacia una ley abolicionista de la prostitución: una propuesta desde el activismo global’ que se ha celebrado en el Congreso donde ha afirmado que el partido socialista es “abolicionista” y que “esta debería ser la legislatura que pusiera fin a la trata y a la prostitución”. “Sin prostitución, no hay trata”, ha añadido. Precisamente el 40 Congreso ha servido para mostrar la posición abolicionista de la prostitución del PSOE al haber recogido el compromiso del partido de impulsar una ley integral.

Ros ha defendido la necesidad de impulsar esta ley “contra la trata de seres humanos y la prostitución y perseguir el delito, eliminar la publicidad sexual, penalizar al cliente y concienciar a la sociedad de que este es un mercado ilícito y una forma de esclavitud”. "Los hombres que consumen prostitución son tan repugnantes como los proxenetas y también son culpables de la explotación de las mujeres y niñas. No son mujeres y niñas prostitutas, son mujeres y niñas prostituidas”, ha añadido.

La diputada socialista ha añadido que "basta ya de decir que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, también lo era la esclavitud y se abolió”. Cabe señalar que la jornada también ha contado con la presencia de la diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, la socialista Carmen Calvo, y han sido organizadas por el Grupo Parlamentario Socialista, la Escuela Abolicionista Internacional y la Coalición por la Abolición de la Prostitución (CAP Intl.). 

22/10/21