Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

NULES

PSPV-PSOE de Nules denuncia que els col·legis de la ciutat comencen altre curs escolar sense infermeria

Els socialistes votaren a favor de la proposta que es va aprovar al ple de l’ajuntament l’any passat, però CeN i Més Nules encara no ho han implantat

El PSPV–PSOE de Nules denuncia que els col·legis de la ciutat han començat un segon curs sense servei d’infermeria, després d’haver-se aprovat fa més d’un any. La regidora del PSPV-PSOE, Arantxa Fortea, afirma que “l’equip de govern de CeN i Més Nules es nega a complir l’acord, ni a facilitar el servei a les escoles, les quals havien rebut positivament la iniciativa amb el suport de l’AMPA i els docents. Només estem veent traves posades per l’alcalde de Centrats en Nules, David García, ja que pobles com Castelló, Segorbe o Vinaròs ja funcionen amb este servei de forma legal i la col·laboració del col·legi d’infermeria de Castelló”.

“Hem de treballar per millorar la vida del veïnat, per això, el Grup Municipal Socialista complix amb els acords plenaris amb les AMPES. Hem facilitat amb el nostre vot, la modificació de crèdit perquè es posen en marxa les ajudes aprovades en les taules de recuperació de la COVID, ja que una vegada més, la falta de pressupost per al 2021 deixava a les escoles sense diners per a poder desdoblegar grups d’extraescolars i dotar de mesures higièniques les activitats”, remarca Fortea.

La regidora socialista recorda que “estem ací per vetlar pels interessos de la ciutadania, donant suport a les propostes que són per a interés general, independentment de qui les propose, i sobretot, si tenen el suport de la majoria. Amb este bloqueig del servei d’infermeria, l’equip de govern de CeN i Més Nules demostren que l’acord de la majoria no compta per a ells, sols quan és pel seu interés. És una posició que respecta poc les regles de la democràcia”. 

 


 

PSPV-PSOE de Nules denuncia que los colegios de la ciudad empiezan otro curso escolar sin enfermería

Los socialistas votaron a favor de la propuesta que se aprobó en el pleno del ayuntamiento el año pasado, pero CeN y Més Nules todavía no lo han implantado

El PSPV–PSOE de Nules denuncia que los colegios de la ciudad han empezado un segundo curso sin servicio de enfermería, después de haberse aprobado hace más de un año. La regidora del PSPV-PSOE, Arantxa Fortea, afirma que “el equipo de gobierno de CeN y Més Nules se niega a cumplir el acuerdo, ni a facilitar el servicio en las escuelas, quienes habían recibido positivamente la iniciativa con el apoyo del AMPA y los docentes. Solo estamos viendo trabas puestas por el alcalde de Centrats en Nules, David García, ya que pueblos como Castelló, Segorbe o Vinaròs ya funcionan con este servicio de forma legal y la colaboración del colegio de enfermería de Castelló”.

“Tenemos que trabajar para mejorar la vida del vecindario, por eso, el Grupo Municipal Socialista cumple con los acuerdos plenarios con las AMPAS. Hemos facilitado con nuestro voto, la modificación de crédito para que se pongan en marcha las ayudas aprobadas en las tablas de recuperación de la COVID, puesto que una vez más, la falta de presupuesto para el 2021 dejaba en las escuelas sin dinero para poder desdoblar grupos de extraescolares y dotar de medidas higiénicas las actividades”, remarca Fortea.

El regidora socialista recuerda que “estamos aquí para velar por los intereses de la ciudadanía, apoyando a las propuestas que son del interés general, independientemente de quien las proponga, y sobre todo, si tienen el apoyo de la mayoría. Con este bloqueo del servicio de enfermería, el equipo de gobierno de CeN y Més Nules demuestran que el acuerdo de la mayoría no cuenta para ellos, solo cuando es por su interés. Es una posición que respeta poco las reglas de la democracia”.

09/09/21