Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

MAT FORESTALIA

El PSPV al complet reitera la seua oposició a la MAT de Forestalia a Ports Maestrat

El partit socialista reafirma en el comité comarcal dels Ports la necessitat de lluitar contra un projecte que va en contra de la manera de viure dels veïns i veïnes del territori.

El PSPV-PSOE de tots els nivells al territori ha reiterat la seua ferma oposició a la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de Forestalia (Els Ports) i ho ha fet al Comité comarcal dels Ports celebrat divendres a Canet lo Roig en el que va reafirmar la necessitat de seguir lluitant contra un projecte no consensuat i que va en contra de la manera de viure dels veïns i veïnes d'este territori.

Al Comitè Comarcal van acudir socialistes de tots els òrgans del PSPV, com Jose Manuel Gisbert i Ana Besalduch de l’executiva Nacional, membres de l'executiva provincial com Santiago Pérez, Ruth Sanz, Román Sánchez, Toni Ripollés, Joan Ronchera, i el seu secretari general, Ernest Blanch, per a donar cobertura al secretari comarcal, Evaristo Martí, i als membres de la seua executiva, així com càrrecs i representants de totes les agrupacions de la que és la comarca més gran de la província de Castelló, tals com el secretari d'Organització, Sergio Bou i els vicesecretaris comarcals, Xaro Miralles i Rhamsés Ripollés.

Es va recordar que tots els pobles estan en contra de les torres elèctriques que comporta el projecte de Forestalia, ja que, com estan projectades, passen molt prop dels pobles i comporta grans afeccions paisatgístiques i socials sobre les poblacions. És per això que des del partit es va traslladar la necessitat de què estos projectes compaginen el progrés en l'equilibri ecològic, treballant per damunt de tot a favor de les persones, i si no ho fan, que es retornen.

Cal assenyalar que els tres diputats autonòmics Ernest Blanch, Paco Gil i Sabina Escrig, han presentat una Proposició No de Llei a la mesa de les Corts per a instar a la Conselleria de Medi Ambient i la Direcció General de Política Territorial i Paisatge a "buscar solucions i alternatives sostenibles” per a qualsevol projecte de MAT que vullga executar-se al territori.

En la Proposició no de Llei s’insta al Consell a què s’adrece al Govern d’Espanya perquè reforme el projecte de la línia MAT Forestalia que travessa la comarca dels Ports provinent de Terol.

Des del partit socialista s’indica la importància de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat, que és la que té competències al territori en matèria ambiental, a la que es demana que exercisca tota la seua capacitat per a no admetre de cap manera un projecte tan agressiu per al territori i sense tenir en compte ni als agents implicats, ni a la població, com aquest de Forestalia.

Inversions socialistes a Canet
Al comité també es va posar en relleu la important tasca que estan portant a terme el company i companyes del grup socialista de Canet lo Roig, coordinat per Maite Linares, a un municipi on s'ha de destacar les grans inversions que ha portat a terme la Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló, visualitzades, entre altres amb les noves escoles del Pla Edificant que suposa un milió i mig d’euros d'infraestructura educativa, la reforma del centre de salut, la creació de pistes de pàdel i els diversos fons de cooperació municipal i que han suposat un bon impuls per al benestar i qualitat de vida de la gent que viu al poble, elements que cal agrair a la sensibilitat dels governants socialistes de les diverses institucions, que governen per a totes i tots, independentment del color polític, i del que Canet és bon exemple.

 


 

El PSPV al completo reitera su oposición a la MAT de Forestalia a Ports Maestrat.

El partido socialista reafirma en el comité comarcal de Els Ports la necesidad de luchar contra un proyecto que va en contra de la manera de vivir de los vecinos y vecinas del territorio.

El PSPV-PSOE de todos los niveles en el territorio ha reiterado su firme oposición a la línea de Muy Alta Tensión (MAT) de Forestalia (Els Ports) y lo ha hecho en el Comité comarcal de Els Ports celebrado el viernes en Canet lo Roig en el que reafirmó la necesidad de seguir luchando contra un proyecto no consensuado y que va en contra de la manera de vivir de los vecinos y vecinas de este territorio.

Al Comité Comarcal acudieron socialistas de todos los órganos del PSPV, como Jose Manuel Gisbert i Ana Besalduch de la ejecutiva Nacional, miembros de la ejecutiva provincial como Santiago Pérez, Ruth Sanz, Román Sánchez, Toni Ripollés, Joan Ronchera, y su secretario general, Ernest Blanch, para dar cobertura al secretario comarcal, Evaristo Martí, y a los miembros de su ejecutiva, así como cargos y representantes de todas las agrupaciones de la que es la comarca más grande de la provincia de Castelló, tales como el secretario de Organización, Sergio Bou y los vicesecretarios comarcales, Xaro Miralles y Rhamsés Ripollés.

Se recordó que todos los pueblos están en contra de las torres eléctricas que comporta el proyecto de Forestalia, ya que, como están proyectadas, pasan muy cerca de los pueblos y conlleva grandes afecciones paisajísticas y sociales sobre las poblaciones. Es por eso que desde el partido se trasladó la necesidad de que estos proyectos compaginen el progreso con el equilibrio ecológico, trabajando por encima de todo a favor de las personas, y si no lo hacen, que se retornen.

Hay que señalar que los tres diputados autonómicos Ernest Blanch, Paco Gil y Sabina Escrig, han presentado una Proposición No de Ley a la mesa de las Cortes para instar a la Conselleria de Medio Ambiente y la Dirección General de Política Territorial y Paisaje a "buscar soluciones y alternativas sostenibles” para cualquier proyecto de MAT que quiera ejecutarse en el territorio.

En la Proposición no de Ley se insta al Consel a que se dirija al Gobierno de España para que reforme el proyecto de la línea MAT Forestalia que atraviesa la comarca de Els Ports proveniente de Teruel. Desde el partido socialista se indica la importancia de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat, que es la que tiene competencias en el territorio en materia ambiental, a la que se pide que ejerza toda su capacidad para no admitir de ninguna forma un proyecto tan agresivo para el territorio y sin tener en cuenta ni a los agentes implicados, ni en la población, como este de Forestalia.

Inversiones socialistas a Canet
En el comité también se puso de relieve la importante tarea que están llevando a cabo los compañeros y compañeras del grupo socialista de Canet lo Roig, coordinado por Maite Linares, en un municipio donde se tiene que destacar las grandes inversiones que ha llevado a cabo la Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló, visualizadas, entre otras con las nuevas escuelas del Pla Edificant que supone un millón y medio de euros de infraestructura educativa, la reforma del centro de salud, la creación de pistas de pádel y los diversos fondos de cooperación municipal y que han supuesto un buen impulso para el bienestar y calidad de vida de la gente que vive en el pueblo, elementos que hay que agradecer a la sensibilidad de los gobernantes socialistas de las varias instituciones, que gobiernan para todas y todos, independientemente del color político, y del que Canet es buen ejemplo.

 


13/06/21