Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

EXECUTIVA PROVINCIAL

Ernest Blanch insta a “aprofitar la nova normalitat” per a assentar les bases d’un model econòmic i social “més sostenible i inclusiu”

El secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló assenyala en el plenari de la comissió executiva que la pandèmia ha evidenciat la “fragilitat” de l’actual sistema.

El secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló, Ernest Blanch, ha assenyalat en el plenari de la comissió executiva celebrat ahir dilluns que “cal aprofitar la nova normalitat per a assentar les bases d’un model econòmic i social més sostenible i inclusiu”. 

Blanch ha exposat que la pandèmia “ha evidenciat la fragilitat del nostre sistema sanitari, del sistema econòmic i productiu i també ecològic i educatiu”. “Es per això que hem de veure en la dificultat una oportunitat i començar a treballar per a assentar les bases del que podria ser una nova realitat a partir d’ara, en la que es compte amb un sistema sanitari fort, un teixit productiu ecològic i una estructural laboral eficient, sustentant en la transformació digital”, ha afegit.

“En definitiva —ha destacat— que l’emergència sanitària ens servisca per a transformar l’actual model, i el qual s’ha vist amenaçat, per un altre més sostenible i inclusiu”.

Per al dirigent dels socialistes a les comarques de Castelló, “la nova normalitat ens ha de dur a una nova economia, ha d’incorporar la transició digital i ecològica i ha de comptar a un estat del benestar fort, i cap a estos objectius ha d’anar dirigida la nostra acció política a partir d’ara per a aconseguir una reconstrucció transformadora”.

També al fil de la nova normalitat i dels contagis que s’han conegut, Blanch ha indicat que en este procés de canvi “haurem d’incloure en el nostre dia a dia una premissa bàsica: la prudència”. “El respecte i ferm compliment de les indicacions sanitàries són les que ens faran seguir avançant, perquè hem de seguir avançant, sense por, però amb responsabilitat”, assegura.

Així mateix, ha destacat que els últims tres mesos de confinament “han sigut molt durs i s’ha fet un encomiable esforç col·lectiu que ha donat com ha resultat guanyar-li terreny al virus. I ara toca ser responsables de manera individual per a continuar avançant totes i tots junts. Per la salut, per l'economia, pel conjunt de la societat i perquè tornar enrere suposaria un colp molt dur i difícil d’assumir”.

 


 

Ernest Blanch insta a “aprovechar la nueva normalidad” para sentar las bases de un modelo económico y social “más sostenible e inclusivo”

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló señala en el pleno de la comisión ejecutiva que la pandemia ha evidenciado la “fragilidad” del actual sistema

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló, Ernest Blanch, ha señalado en el pleno de la comisión ejecutiva celebrado ayer lunes que “hay que aprovechar la nueva normalidad para sentar las bases de un modelo económico y social más sostenible e inclusivo”. 

Blanch ha expuesto que la pandemia “ha evidenciado la fragilidad de nuestro sistema sanitario, del sistema económico y productivo y también ecológico y educativo”. “Es por eso que tenemos que ver en la dificultad una oportunidad y empezar a trabajar para sentar las bases de la que podría ser una nueva realidad a partir de ahora, en la que se cuente con un sistema sanitario fuerte, un tejido productivo ecológico y una estructural laboral eficiente, sustentado en la transformación digital”, ha añadido.

“En definitiva —ha destacado— que la emergencia sanitaria nos sirva para transformar el actual modelo, y el cual se ha visto amenazado, por otro más sostenible e inclusivo”.

Para el dirigente de los socialistas en las comarcas de Castelló, “la nueva normalidad nos tiene que llevar a una nueva economía, tiene que incorporar la transición digital y ecológica y tiene que contar en un estado del bienestar fuerte, y hacia estos objetivos tiene que ir dirigida nuestra acción política a partir de ahora para lograr una reconstrucción transformadora”.

También al hilo de la nueva normalidad y de los contagios que se han conocido, Blanch ha indicado que en este proceso de cambio “tendremos que incluir en nuestro día a día una premisa básica: la prudencia”. “El respeto y firme cumplimiento de las indicaciones sanitarias son las que nos harán seguir avanzando, porque tenemos que seguir avanzando, sin miedo, pero con responsabilidad”, asegura.

Así mismo, ha destacado que los últimos tres meses de confinamiento “han sido muy duros y se ha hecho un encomiable esfuerzo colectivo que ha dado como ha resultado que se haya ganado terreno al virus. Y ahora toca ser responsables de manera individual para continuar avanzando todas y todos juntos. Por la salud, por la economía, por el conjunto de la sociedad y porque volver atrás supondría un golpe muy duro y difícil de asumir”.

07/07/20