Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

MANIFESTACIÓ ORGULL LGTBI LLUCENA

María José Tormo: “La pandèmia ha agreujat la discriminació a les persones LGTBI i per això hem de continuar treballant per una societat igualitària”

L'executiva del PSPV-PSOE de la província de Castelló se suma des de Llucena a la manifestació online organitzada per Orgull LGTBI estatal, de la qual forma part Castelló LGTBI, sota el lema ‘Sororitat i feminisme per a Transformar’

El PSPV-PSOE de la província de Castelló s'ha sumat hui des de la localitat de Llucena a la manifestació online organitzada per Orgull LGTBI estatal, de la qual forma part Castelló LGTBI, sota el lema “Sororitat i feminisme per a TRANSformar. Dones lesbianes, trans i bisexuals en acció! Per les més vulnerables!”. A l'acte ha assistit la secretària de LGTBI de l'executiva provincial del PSPV-PSOE de la província de Castelló i regidora d'Igualtat a l'Ajuntament d'Almassora, María José Tormo, qui ha manifestat que la pandèmia “ha agreujat la discriminació a les persones LGTBI i per això hem de continuar treballant per una societat igualitària”.

Així mateix, ha assenyalat la necessitat d'aprovar la Llei Estatal LGTBI que reculla les “reivindicacions històriques” de tot el col·lectiu, així com de la Llei Integral d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, la Llei Estatal LGTBI, i una normativa específica contra Delictes d’Odi. En l’acte també ha estat el portaveu del grup municipal socialista de Llucena, Gerardo Beltrán, qui ha assenyalat els “grans avanços” en matèria d’igualtat que hi ha hagut amb el partit socialista i que, “seguirem treballant per a aconseguir una societat en què impere la igualtat, el progrés i la tolerància”.

Tormo ha explicat que este any 2020, per tot el patit a causa de l'emergència sanitària, “volem ressaltar que la pandèmia ha afectat de manera especial als col·lectius més vulnerables, també al col·lectiu LGTBI, que ha vist agreujat la discriminació que ja abans patia”. “Hem vist com el confinament ha agreujat problemàtiques ja existents com a situacions molt conflictives, sobretot entre els i les més joves, dins de les seues cases quan no respecten la seua orientació sexual, augment de la violència intragénere, augment del sentiment de soledat no desitjada en un col·lectiu que viu ja per si mateix en soledat de manera considerable, etc”, explica.

Per això, “hui més que mai, hem de continuar reivindicant la posada en marxa d'eines que garantisquen una societat més justa i igualitària. Hui, l'orgull LGTBI és més necessari que mai”, ha destacat Tormo qui, en este sentit, ha assenyalat la necessitat de “continuar millorant i implantant” el Pla de convivència escolar per a la igualtat de tracte per a les persones LGTBI “perquè l'educació és la base per a aconseguir una societat igualitària en la qual no tinga cabuda l'odi”.

D'altra banda, Tormo ha recordat que fa 15 anys, “un govern socialista va convertir en drets i igualtat real una de les grans reivindicacions de l'activisme LGTBI: el matrimoni entre persones del mateix sexe. Esta llei va fer possible que el nostre país retornara la dignitat deguda a les persones LGTBI”. “Però continuem treballant i no ens resignem; exemple d'això és que en els últims mesos de l'anterior legislatura el govern del PSOE va incorporar a la cartera de serveis bàsics del Servei Nacional de Salut el dret fonamental d'igualtat de tracte a les dones lesbianes en matèria de reproducció humana assistida, assegurant així que la inscripció dels fills i filles d'estes parelles es produïra sense cap discriminació”, ha afegit.

A la manifestació també han assistit la vicesecretària del PSPV-PSOE de la província de Castelló i senadora, Ana Edo, el secretari general de l'agrupació local de Llucena, Miguel Ángel Andreu Olaria, la regidora socialista a Llucena, Cristina Ibáñez i el secretari general de Joves d’Almassora, Paco Claverias. Tots ells i elles, estan a la foto al costat de María José Tormo, Gerardo Beltrán i la presidenta de Castelló LGTBI Pastora de Florencio.

 


 

María José Tormo: “La pandemia ha agravado la discriminación a las personas LGTBI y por eso tenemos que seguir trabajando por una sociedad igualitaria”

La ejecutiva del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló se suma desde Llucena a la manifestación online organizada por Orgullo LGTBI estatal, de la que forma parte Castelló LGTBI, bajo el lema ‘Sororidad y feminismo para TRANSformar’

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló se ha sumado hoy desde la localidad de Llucena a la manifestación online organizada por Orgullo LGTBI estatal, de la que forma parte Castelló LGTBI, bajo el lema “Sororidad y feminismo para TRANSformar. Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! Por las más vulnerables!”. Al acto ha asistido la secretaria de LGTBI de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y concejala de Igualdad al Ayuntamiento de Almassora, María José Tormo, quien ha manifestado que la pandemia “ha agravado la discriminación a las personas LGTBI y por eso tenemos que seguir trabajando por una sociedad igualitaria”.

Así mismo, ha señalado la necesidad de aprobar la Ley Estatal LGTBI que recoja las “reivindicaciones históricas” de todo el colectivo, así como de la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley Estatal LGTBI, y una normativa específica contra Delitos de Odio. Al acto también ha asistido el portavoz del grupo municipal socialista de Llucena, Gerardo Beltrán, quien ha señalado los “grandes avances” en materia de igualdad que ha habido con el partido socialista y que, “seguiremos trabajando para conseguir una sociedad en la que impere la igualdad, el progreso y la tolerancia”.

Tormo ha explicado que este año 2020, por todo lo sufrido debido a la emergencia sanitaria, “queremos resaltar que la pandemia ha afectado de forma especial a los colectivos más vulnerables, también al colectivo LGTBI, que ha visto agravado la discriminación que ya antes sufría”.  “Hemos visto cómo el confinamiento ha agravado problemáticas ya existentes como situaciones muy conflictivas, sobre todo entre los y las más jóvenes, dentro de sus hogares cuando no respetan su orientación sexual, aumento de la violencia intragénero, aumento del sentimiento de soledad no deseada en un colectivo que vive ya de por sí en soledad de forma considerable, etc”, añade. 

Por eso, “hoy más que nunca, tenemos que seguir reivindicando la puesta en marcha de herramientas que garanticen una sociedad más justa e igualitaria. Hoy, el orgullo LGTBI es más necesario que nunca”, ha destacado Tormo quien, en este sentido, ha señalado la necesidad de “seguir mejorando e implantando” el Plan de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI “porque la educación es la base para lograr una sociedad igualitaria en la que no tenga cabida el odio”.

Por otro lado, Tormo ha recordado que hace 15 años, “un gobierno socialista convirtió en derechos e igualdad real una de las grandes reivindicaciones del activismo LGTBI: el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta ley hizo posible que nuestro país devolviese la dignidad debida a las personas LGTBI”. “Pero seguimos trabajando y no nos resignamos; ejemplo de ello es que en los últimos meses de la anterior legislatura el gobierno del PSOE incorporó a la cartera de servicios básico del Servicio Nacional de Salud el derecho fundamental de igualdad de trato a las mujeres lesbianas en materia de reproducción humana asistida, asegurando así que la inscripción de los hijos e hijas de estas parejas se produjera sin discriminación alguna”, ha añadido.

A la manifestación también han asistido la vicesecretaria del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló y senadora, Ana Edo, el secretario general de la agrupación local de Llucena, Miguel Ángel Andreu Olaria, la concejala socialista en Llucena, Cristina Ibáñez y el secretario general de Joves d’Almassora, Paco Claverias. Todos ellos y ellas, están en la foto junto a María José Tormo, Gerardo Beltrán y la presidenta de Castelló LGTBI Pastora de Florencio. 

 


04/07/20