Logo con las siglas del Partido Socialista Obrero Español.
Cuadrado rojo con letras PSOE en blanco. Símbolo del partido. Cuadrado rojo con un puño y una rosa en blanco.

TURISME

Susana Ros: “El pla d'impuls turístic eleva a quasi 20.000 milions d'euros el suport del Govern al sector”

La diputada nacional del PSPV-PSOE de la província de Castelló assenyala que esta estratègia “establirà les bases d'un turisme post-Covid19 segur i sostenible”

La diputada nacional del PSPV-PSOE de la província de Castelló, portaveu adjunta del grup socialista en el Congrés i membre de l'executiva federal, Susana Ros, ha destacat el Pla d'Impuls del sector turístic del Govern d'Espanya i que considera “contribuirà a la recuperació d'este sector d'una manera competitiva i sostenible”.

Ros assenyala que, “des del primer minut en la gestió de la pandèmia, el compromís de Pedro Sánchez ha sigut el de salvar vides, sense oblidar el nostre model productiu, per al qual també s'ha establit una estratègica. Per això, i ara que s'ha guanyat terreny al virus, el govern progressista de coalició ha presentat este pla d'impuls al sector turístic, que establirà les bases cap a un turisme post-COVID19 segur i sostenible”.

La diputada socialista per Castelló ha posat l'accent principalment que este pla està dotat amb 4.262 milions d'euros “amb el que s'eleva a 19.535 milions d'euros el suport del Govern al sector turístic, ja que des de l'inici de la pandèmia s'han activat diferents mesures de xoc per a donar suport a l'economia espanyola, que han suposat una injecció de 15.273 milions d'euros per al Turisme del nostre país i que han beneficiat tant a treballadors com a empreses”. A més, ha destacat altres mesures del govern de Pedro Sánchez com es l'AP7 lliure i gratuïta que “ara ens fa ser més competitius en l'elecció de la destinació turística”. Així mateix, cal assenyalar que hui també es reprenen els vols en l'aeroport de Castelló.

La confiança com a clau
Este nou Pla d'Impuls del sector turístic consta de 28 mesures que s'articulen entorn de cinc línies d'actuació: la recuperació de la confiança en el destí (un destí 360º segur), la posada en marxa de mesures per a reactivar el sector, la millora de la competitivitat de la destinació turística, la millora del model de coneixement i intel·ligència turística i una campanya de màrqueting i promoció.

Ros apunta que “la confiança en la seguretat de la destinació turística és clau perquè el turista contemple la possibilitat de realitzar un viatge i, després de l'impacte de la crisi sanitària, és necessari recuperar eixa confiança, adoptant les mesures necessàries per a garantir al màxim el benestar dels i les turistes”. En eixe sentit, el pla estableix la incorporació de mesures higienicosanitàries específiques.

Quant a la reactivació del sector, Ros destaca els 3.362 milions d'euros que es mobilitzaran per a impulsar mesures laborals, programes de formació i capacitació en el sector i liquiditat i solvència empresarial, a més del subtram preferent per import de 2.500 milions d'euros per al sector turístic de la línia d'avals de l'ICO amb la finalitat de garantir el seu finançament i liquiditat.

Finalment, la diputada nacional socialista també ha valorat el redisseny del vigent sistema de coneixement i intel·ligència turística d'Espanya “que respondrà a la necessitat de comptar, més que mai, amb indicadors, dades i informació a temps real per a poder preveure escenaris i comportaments i implementar, si és el cas, les polítiques públiques adequades”; i l'ús d'eines de màrqueting i promoció per a posicionar a Espanya com un destí segur i sostenible, tant de cara al turisme nacional com internacional. 

Un sector fonamental
Cal assenyalar que la cadena de valor del turisme és una de les activitats econòmiques més afectades per l'actual crisi sanitària del coronavirus. Este nou Pla d'Impuls del sector turístic possibilitarà la recuperació d'un sector fonamental en l'economia de totes les Comunitats Autònomes, que representa el 12% del Producte Interior Brut d'Espanya i que emprava a principi de 2020 al 13,6% del total d'afiliats a la Seguretat Social al nostre país.

 


 

Susana Ros: “El plan de impulso turístico eleva a casi 20.000 millones de euros el apoyo del Gobierno al sector”

La diputada nacional del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló señala que esta estrategia “sentará las bases de un turismo pos-Covid19 seguro y sostenible”

La diputada nacional del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló, portavoz adjunta del grupo socialista en el Congreso y miembro de la ejecutiva federal, Susana Ros, ha destacado el Plan de Impulso del sector turístico del Gobierno de España y que considera “contribuirá a la recuperación de este sector de una manera competitiva y sostenible”. 

Ros señala que, “desde el minuto uno en la gestión de la pandemia, el compromiso de Pedro Sánchez ha sido el de salvar vidas, sin olvidar nuestro modelo productivo, para el que también se ha establecido una estratégica. Por eso, y ahora que se ha ganado terreno al virus, el gobierno progresista de coalición ha presentado este plan de impulso al sector turístico, que sentará las bases hacia un turismo pos-COVID19 seguro y sostenible”.

La diputada socialista por Castelló ha hecho especial hincapié en que este plan está dotado con 4.262 millones de euros “con lo que se eleva a 19.535 millones de euros el apoyo del Gobierno al sector turístico, ya que desde el inicio de la pandemia se han activado diferentes medidas de choque para apoyar la economía española, que han supuesto una inyección de 15.273 millones de euros para el Turismo de nuestro país y que han beneficiado tanto a trabajadores como a empresas”. Además, ha destacado otras medidas del gobierno de Pedro Sánchez como es la AP7 libre y gratuita que “ahora nos hace ser más competitivos en la elección del destino turístico”. Asimismo, cabe señalar que hoy también se reanudan los vuelos en el aeropuerto de Castelló.

La confianza como clave
Este nuevo Plan de Impulso del sector turístico consta de 28 medidas que se articulan en torno a cinco líneas de actuación: la recuperación de la confianza en el destino (un destino 360º seguro), la puesta en marcha de medidas para reactivar el sector, la mejora de la competitividad del destino turístico, la mejora del modelo de conocimiento e inteligencia turística y una campaña de marketing y promoción.

Ros apunta que “la confianza en la seguridad del destino turístico es clave para que el turista contemple la posibilidad de realizar un viaje y, después  del impacto de la crisis sanitaria, es necesario recuperar esa confianza, adoptando las medidas necesarias para garantizar al máximo el bienestar de los y las turistas”. En ese sentido, el plan establece  la incorporación de medidas higiénico-sanitarias específicas.

En cuanto a la reactivación del sector, Ros destaca los 3.362 millones de euros que se movilizarán para impulsar medidas laborales, programas de formación y capacitación en el sector y liquidez y solvencia empresarial, además del subtramo preferente por importe de 2.500 millones de euros para el sector turístico de la línea de avales del ICO con el fin de garantizar su financiación y liquidez.

Por último, la diputada nacional socialista también ha puesto en valor el rediseño del vigente sistema de conocimiento e inteligencia turística de España “que responderá a la necesidad de contar, más que nunca, con indicadores, datos e información a tiempo real para poder prever escenarios y comportamientos e implementar, en su caso, las políticas públicas adecuadas”; y el uso de herramientas de marketing y promoción para posicionar a España como un destino seguro y sostenible, tanto de cara al turismo nacional como internacional.

Un sector fundamental
Cabe señalar que la cadena de valor del turismo es una de las actividades económicas más afectadas por la actual crisis sanitaria del coronavirus. Este nuevo Plan de Impulso del sector turístico va a posibilitar la recuperación de un sector fundamental en la economía de todas las Comunidades Autónomas, que representa el 12% del Producto Interior Bruto de España y que empleaba a principio de 2020 al 13,6% del total de afiliados a la Seguridad Social en nuestro país.

01/07/20